Ochrana osobních údajů

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

HS-SPORT shops s.r.o., prevádzkovateľ eshopov www.hs-sport.cz, www.hs-sport.sk, www.hs-sport.eu, www.hs-sport.at, www.hs-sport.pl, www.kilpi.hu a www.svetkilpi.cz, vyhlasuje , že všetky osobné údaje sú prísne dôverné a sú chránené zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov.


 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť HS-SPORT shops s.r.o., so sídlom Lánov - Prostredný Lánov 345, PSČ 54341, IČO: 09761781, (ďalej len "HS", "HS-SPORT" alebo "my") sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako zhromažďujeme, spracovávame a chránime osobné údaje našich zákazníkov počas prístupu na naše webové stránky a alebo pri nákupe nášho tovaru.

1.2 Slová s veľkými písmenami, ktoré nie sú definované v týchto zásadách ochrany osobných údajov, majú význam uvedený v našich Obchodných podmienkach.

 


 

2. ÚDAJE, KTORÉ O VÁS môže zhromažďovať

2.1 Môžeme o vás zhromažďovať a spracovávať nasledujúce údaje:

a) Osobné údaje, ktoré poskytnete vyplnením formulárov na webových stránkach. To zahŕňa informácie poskytnuté pri registrácii na používanie webových stránok alebo zadanie objednávky prostredníctvom webových stránok. Môžeme vás tiež požiadať o osobné informácie, keď ohlásite problém s webovou stránkou.

b) Ak nás budete kontaktovať, môžeme túto korešpondenciu zaznamenávať.

c) Ak nám zavoláte, môžeme záznamy o volanie uchovať na účely školenia.

d) Môžeme vás tiež požiadať o vyplnenie prieskumných dotazníkov, ktoré používame na výskumné účely, aj keď na ne reagovať nemusíte.

e) Podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom webových stránok ao plnení vašich objednávok.

f) Podrobnosti o vašich návštevách na webových stránkach, vrátane dát o návštevnosti, údajov o polohe, weblogov a ďalších komunikačných dát.

 


 

3. Na spracovanie údajov

3.1 Vaše údaje používame týmito spôsobmi:

a) K registrácii a udelenie prístupu k vášmu účtu, zaplatenie objednaného tovaru a dodanie objednaného tovaru.

b) Na zabezpečenie, aby vám bol na počítači obsah webových stránok čo najúčinnejšie prezentovaný.

c) Na účely poskytnutia informácií o tovare, ktorý od nás požadujete, alebo o ktorom sa domnievame, že by vás mohlo zaujímať, ak ste súhlasili s tým, aby ste boli na tieto účely kontaktovaní.

d) Na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv uzavretých medzi vami a nami, vrátane doručovania tovaru treťou stranou a spracovanie platieb treťou stranou.

e) Na využitie interaktívnych funkcií našich webových stránok, ak sa k tomu rozhodnete.

f) K upozornenie na zmeny na webových stránkach.

 


 

4. IP ADRESY A COOKIES

4.1 Na účely analýzy vašich návštev na našich webových stránkach zhromažďujeme tiež súbory cookie (súbory uložené na vašom zariadení). Povolením súborov cookie vo vašom prehliadači ste pre tento účel vyjadrili svoj súhlas s naším zberom súborov cookie. Používame nasledujúce typy súborov cookie: (1) základné súbory cookie, ktoré sú potrebné na poskytovanie prístupu k našim webovým stránkam; (2) funkčná súbory cookie, ktoré sú zásadné pre správne fungovanie našich webových stránok (ak sú cookies zakázané, naše webové stránky nemusia fungovať správne); (3) súbory performance cookie, ktoré vás osobne neidentifikujú (kým nezadáte identifikačné údaje v žiadnej z našich formulárov), ale pomáhajú nám prispôsobiť váš obsah v súlade s vašimi činnosťami na našich webových stránkach; a (4) súbory cookie pre cielenie / inzerciu, ktoré pomáhajú zacieliť a zvyšovať relevanciu inzercie pre návštevníkov našich webových stránok.

4.2 Používame aj služby Google Analytics a podobné služby, ktoré zhromažďujú súbory cookie tretích strán ( "Analytika tretích strán"). Informácie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej IP adresy) vygenerovanej súbory cookie môžu byť prenášané a ukladané analytikou tretích strán na servery v Spojených štátoch. Analytika tretích strán použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webových stránok, zostavovanie správ o činnosti webových stránok prevádzkovateľom webových stránok a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a používaním internetu. Analytika tretích strán môže tieto informácie tiež odovzdávať tretím stranám, ak je to zákonom požadované, alebo ak tieto tretie strany spracovávajú informácie v mene analytikmi tretích strán. Analytika tretích strán nebude asociovať vašu adresu IP ani iné súbory cookie s inými údajmi. Súbory cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači, avšak uvedomte si prosím, že ak to urobíte, nemusíte získať plnú funkcionalitu tohto webu. Použitím našich webových stránok súhlasíte so spracovaním vašich údajov treťou stranou vyššie uvedeným spôsobom a za vyššie uvedeným účelom. Ďalšie zásady Google nájdete na adrese: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

4.3 Zhromažďovanie súborov cookie môže byť zastavené resetovaním prehliadača; Ak však súbory cookies vypnete, funkčnosť našej platformy môže byť obmedzená (tj. V prípade nevyhnutných súborov cookie nemusíte mať k našim webovým stránkam prístup).

4.4 Naše webové stránky a komunikácia vytvorené z používania webových stránok a / alebo nákupu nášho tovaru, ako sú propagačné e-maily, môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako "webové majáky". Webové majáky zvyčajne fungujú v spojení so súbormi cookies a môžeme ich používať rovnako ako cookies (pozri vyššie).

 


 

5. PRIAMY MARKETING

5.1 Súhlasíte s tým, že môžeme použiť aj vaše elektronické kontaktné údaje, ktoré môžu byť odvodené od vášho predchádzajúceho použitia webových stránok, alebo povoliť vybraným tretím stranám, aby tieto údaje použili na to, aby vás prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mail, SMS) kontaktovali s informáciami o tovare a službách. Marketingovej komunikácie (newslettre) môžete zrušiť zakázaním tejto funkcie prostredníctvom odkazu k odchodu, ktorý je uvedený v každom e-mailu, ktorý od nás dostanete.

 


 

6. ZDIEĽANIE DÁT

6.1 Kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ", ktorým sa dokončí proces objednávky na webovej stránke, alebo registráciou do nášho vernostného klubu, nám poskytnete výslovný súhlas so zdieľaním svojich osobných údajov s tretími stranami, ako je (1) akýkoľvek člen našej skupiny, čo znamená naše dcérske spoločnosti, pobočky, naše hlavné holdingová spoločnosť a jej dcérske spoločnosti; (2) hosťujúci poskytovatelia; (3) reklamní partneri; (4) partneri poskytujúce služby za účelom plnenia zmluvy, poskytovatelia dopravných služieb a platieb; a tieto strany budú potom spracovávať vaše dáta (ako ( "spracovatelia"). Jacíkoliv takí spracovatelia budú k dispozícii na našich webových stránkach a vy súhlasíte s tým, že spracovatelia budú získavať, zhromažďovať, distribuovať, zaznamenávať, organizovať, upravovať alebo meniť, vyhľadávať , konzultovať, zjednocovať, kombinovať, prenášať, používať, ukladať, blokovať, ničiť a spravovať cezhraničný tok osobných údajov.

6.2 Vaše dáta môžeme zdieľať:

a) V prípade, že budeme predávať alebo kupovať akúkoľvek firmu alebo majetok, v takom prípade môžeme vaše osobné údaje oznámiť potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu takejto obchodnej činnosti alebo majetku.

b) Ak sú spoločnosť HS-SPORT alebo v podstate všetka jej aktíva nadobudnutá treťou stranou, budú jedným z prevádzaných aktív osobné údaje uchovávané o jej zákazníkoch.

c) Ak máme povinnosť zverejniť, poskytnúť alebo zdieľať vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli akýmkoľvek zákonným záväzkom alebo aby sme presadzovali alebo uplatňovali naše zmluvné podmienky a ďalšie dohody; alebo za účelom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti HS-SPORT, našich zákazníkov alebo tretích strán. To zahŕňa výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany proti podvodom a zníženie úverového rizika.

d) Pokiaľ je v príslušných právnych predpisoch zverejňovanie osobných údajov výslovne povolené.

 


 

7. ULOŽENIE INFORMÁCIÍ

7.1 Súhlasíte s tým, že údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžu byť prenášané a ukladané na miesto určenia mimo EHP ( "EHP"). Môžu byť spracovávaná pracovníkmi pracujúcimi mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo pre jedného z našich dodávateľov. Títo pracovníci môžu byť, okrem ďalšieho, najatí za účelom splnenia vašej objednávky, spracovanie údajov o vašich platbách a poskytovanie podporných služieb. Predložením vašich osobných údajov súhlasíte s ich prenosom, ukladaním alebo spracovaním. Podnikneme všetky kroky, ktoré budú primeraným spôsobom potrebné pre zabezpečenie toho, že s vašimi údajmi nakladalo bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

 


 

8. ZABEZPEČENIE

8.1 Dbáme o bezpečné ukladanie vašich údajov. Preto sme vykonali fyzická, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie zhromaždených údajov (ktoré vás však nezbavujú vašej povinnosti podniknúť riadna opatrenia na zabezpečenie vašich údajov, najmä v prípade ich prenosu). Cieľom je znemožniť neoprávnené alebo protiprávne spracovanie vašich osobných údajov alebo zabrániť náhodnému, neoprávnenému alebo protiprávnemu prístupu, použitia, prenosu, spracovanie, kopírovanie, prevodu, zmene, strate alebo poškodenie vašich údajov. Napriek všetkým snahám dodržiavať pravidlá stanovené v platných právnych predpisoch nie je možné zaistiť bezpečnosť vašich údajov, pokiaľ sú prenášané alebo odovzdávaná nezabezpečeným spôsobom.

8.2 Tam, kde sme vám dali (alebo ste si vybrali) heslo, ktoré vám umožňuje prístup do určitých častí webových stránok, ste zodpovední za to, aby toto heslo bolo dôverné. Žiadame vás, aby ste s nikým heslo nezdieľali.

8.3 Prenos informácií prostredníctvom internetu bohužiaľ nie je úplne bezpečný. Hoci urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme vaše údaje ochránili, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku, a akýkoľvek prenos je preto na vaše vlastné riziko. Akonáhle vaše údaje obdržíme, budeme používať prísne postupy a bezpečnostné funkcie, aby sme sa pokúsili zabrániť v neoprávnenom prístupe.

 


 

9. VAŠE PRÁVA

9.1 Po prihlásení k účtu HS-SPORT môžete údaje, ktoré ste nám oznámili, upraviť alebo mazať (s výnimkou fakturačných údajov, ktoré nemožno z dôvodu fakturácie upraviť). Svoju registráciu môžete úplne zrušiť, požiadať o zmenu údajov alebo sa odhlásiť z akejkoľvek marketingovej komunikácie z našej strany alebo zo strany vybraných tretích strán zaslaním e-mailu na info@hs-sport.cz.

9.2 Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracovával na obchodné účely. Zvyčajne vás budeme informovať (pred zhromažďovaním vašich údajov), že hodláme vaše údaje používať na tieto účely, alebo keď budeme mať v úmysle oznámiť vaše informácie akejkoľvek tretej strane pre tieto účely. Môžete uplatniť svoje právo na zabránenie v takomto spracovaní zaškrtnutím určitých políčok na formulároch, ktoré používame pre zisťovanie vašich údajov. Môžete tiež kedykoľvek uplatniť právo odoslaním e-mailu na info@hs-sport.cz.

9.3 Máte právo na prístup k informáciám, ktoré sú o vás vedené. Vaše právo na prístup môže byť uplatnené v súlade s platnými zákonmi. Ak sú však žiadosti z vašej strany zjavne neopodstatnené, nadmerné alebo opakované, môžeme:

a) účtovať primeraný poplatok vzhľadom na administratívne náklady spojené s prijatím požadovaných opatrení; alebo

b) odmietnuť na žiadosť reagovať.

9.4 Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese info@hs-sport.cz a my sa zaväzujeme k vyriešeniu problému. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov v Českej republike.

9.5 Webové stránky môžu príležitostne obsahovať odkazy na webové stránky našich partnerských sietí, inzerentov a pridružené subjekty. Ak využijete odkaz na akúkoľvek z týchto webových stránok, pamätajte na to, že tieto webové stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, a že nemusíme prijať zodpovednosť alebo ručenie za tieto zásady. Prosíme, aby ste si pred zadaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky prečítali tieto zásady.

9.6 Informácie o vás spracovávame v súlade s týmto ustanovením. Využívaním našej webovej stránky, prípadne uzatvorením zmluvy s týmto spracovávaním súhlasíte a ručíte za to, že všetky vami poskytnuté údaje sú presné.

 


 

 

*Preložené za pomoci Google Translate.

Prečo HS-SPORT?
Zákazníkov odporúča reálne recenzie našich zákazníkov
Doprava zdarma pri nákupe nad 99 EUR
Expedícia do 24h široký výber skladom

  

Svojim súhlasom zaistíte, že si náš web bude pamätať, čo máte v košíku, odporučí produkty podľa Vášho výberu, a zapamätá si Vaše prihlásenie, takže sa nemusíte prihlasovať zakaždým, keď náš e-shop navštívite. Cookies sú malé súbory, ktoré sa dočasne ukladajú vo Vašom prehliadači – súhlasom so spracovaním súborov cookies nám pomôžete zlepšovať náš web.

Podrobné nastaveniePovoliť všetko
GLAMI
Glami